Vliv aplikace biologicky transformované organické hmoty a biouhlu na stabilitu produkčních vlastností půd a snížení environmentálních rizik (TH02030169)

Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura České republiky

Příjemce: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Doba řešení: 01/2017 – 12/2020

CEP: TH02030169


Zpět