Stanovení bakteriálního markeru kyseliny 2,6-diaminopimelové na automatickém analyzátoru aminokyselin AAA 400

Typ publikace: Certifikovaná metodika

Autoři: Hadrová, S. – Veselý, A. – Křížová, L. – Pavlok, S.

Rok vydání: 2012

ISBN: 978-80-87592-11-3

Popis: Metodika obsahuje postup stanovení DAP v bakteriální hmotě modifikací podmínek dělení aminokyselin na automatickém analyzátoru aminokyselin AAA 400, což umožňuje stanovit DAP společně s dalšími aminokyselinami v kyselém hydrolyzátu. Metodika dále obsahuje postup separace bakteriální hmoty z bachorové tekutiny pro stanovení DAP.

Zpět