Šlechtění a management genetických zdrojů zvířat

Typ publikace: Odborná publikace

Autoři: Jakubec, V. – Louda, F. – Bezdiček, J.

Rok vydání: 2012

ISBN: 978-80-87592-10-6

Popis: Publikace je určena všem šlechtitelům a chovatelům zabývajících se chovem ohrožených druhů hospodářských zvířat – tzv. genetických zdrojů, dále ohrožených divoce žijících zvířat a zvířat držených v zoologických zahradách. Kniha tvoří tematický zaměřený přehled problematiky doporučené pro studenty s biologickým zaměřením na vysokých i středních školách a pro širokou veřejnost, které není lhostejný současný tlak globalizace ohrožující diverzitu naší přírody.

Zpět