Stanovení asociací mezi genotypy pro gen leptin a jejich využití ke standardizaci tržní jakosti a zvyšování parametrů kvality masné produkce skotu s kombinovanou užitkovostí (QI91A055)

Poskytovatel: MZE – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Příjemce – koordinátor: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta

Doba řešení: 2009 – 2013

CEP: QI91A055

Zpět