Využití synergického účinku funkčního přídavku jádra ke kvalitní píci z trvalých travních porostů pro zvýšení konkurenceschopnosti výroby mléka (QI101C199)

Poskytovatel: MZE – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Příjemce – koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

Doba řešení: 2010 – 2014

CEP: QI101C199

Zpět