Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice (QH81280)

Poskytovatel: MZE – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Příjemce – koordinátor: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Doba řešení: 2008 – 2012

CEP: QH81280

Zpět