Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou

Základní informace

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: 7.2.4 Partnerství a sítě

Název projektu: Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou

Zkrácený název projektu: Partnerská síť AGRO

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0022

Doba realizace: 1. 9. 2011 – 31. 8. 2014

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

Web projektu: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/iprojekt.php?id=13


Partneři projektu


Cíle projektu

Hlavním záměrem projektu je zlepšení přenosu a využití výsledků z výzkumu a vývoje do aplikační sféry a z praxe zpět do studijních programů akreditovaných na Agronomické fakultě MENDELU. Tento hlavní cíl by měl být naplněn prostřednictvím dílčích cílů, kterými jsou:

  1. Vytvoření základů pro dlouhodobou spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou
  2. Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci
  3. Aktivní spolupráce s komerční sférou prostřednictvím uskutečněných krátkodobých a dlouhodobých stáží v komerční sféře
  4. Inovace praxí studentů vedoucích k lepšímu napojení a propojení s aplikační sférou
  5. Zapojení odborníků z praxe a ze zahraničí do vzdělávacích programů fakulty
  6. Příprava lidských zdrojů pro dlouhodobou odbornou spolupráci s aplikační sférou
  7. Vytvoření společné kanceláře grantové podpory

Výzkumný ústav se bude v rámci projektu podílem především na realizaci klíčové aktivity č. 2 – vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci.

Cílovou skupinou jsou studenti vyšších odborných škol, kteří absolvují odborné praxe a stáže na univerzitě, výzkumném pracovišti, v zemědělských a potravinářských podnicích. Předpokládá se 90 stáží za dobu trvání projektu.

Dále se bude podílet na realizaci klíčové aktivity č. 3 a 4. Ve Výzkumném ústavou budou probíhat odborné praxe a stáže, které jsou určeny pro akademické pracovníky a další pracovníky ve výzkumu a vývoji (aktivita č.3) a dále pro skupiny studentů AF MENDELU (aktivita č. 4)

Za účelem dalšího zkvalitnění přípravy a řízení projektů bude zřízena společná kancelář projektové podpory žadatele a partnera (aktivita č. 7). Pracoviště bude podpůrným, servisním a poradenským centrem pro navrhovatele a realizátory projektů žadatele a partnera projektu pro cílovou skupinu další pracovníci žadatele a partnera, zabývající se výzkumem a vývojem.


Kontakty na realizační tým

Mendelova univerzita v Brně

Koordinátor projektu Ing. Šárka Hošková 545 133 165, 777 634 937 sarka.hoskova [at] mendelu.cz

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

Manažer projektu, Garant KA2 + pracovník Grant Office Ing. Sylva Suchá 583 392 122, 733 324 915 sylva.sucha [at] vuchs.cz
Finanční manažer Ing. Dagmar Svobodová 583 392 125 dagmar.svobodova [at] vuchs.cz

 


Zpět