Nová technologická opatření jako efektivní nástroj pro zlepšení podmínek stájového prostředí a kvality statkových hnojiv

Typ publikace: Certifikovaná metodika

Autoři: Látal, O. - Pozdíšek, J. - Kopeček, P. - Mrázková, M.

Rok vydání: 2017

ISBN: 978-80-87592-26-7

Popis: Metodika popisuje aplikaci nových technologických opatřeních v zemědělství vedoucích ke snížení emisí stájových plynů zlepšení fermentace statkových hnojiv (hnoje a kejdy) ekonomiky a efektivity jejich výroby s využitím přípravku Z`fix na bázi aktivátorů biologické transformace organické hmoty statkových hnojiv v chovech hospodářských zvířat (skot a prasata).

Zpět