New Approach to the Study of Carbon Sequestration in Soil

Poskytovatel: MF0 - Ministerstvo financí

Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Doba řešení: 04/2021 – 07/2022

Číslo iniciativy: EHP-BFNU-OVNKM-3-065-2020

» webové stránky projektu


Zpět