Metodika využití pomocných půdních látek jako podpůrného nástroje ke zlepšení využitelnosti živin ze strniskových meziplodin

Typ publikace: Certifikovaná metodika

Autoři: Mikisková, J. - Bilošová, H. - Látal, O. - Novák, V. - Zetochová, P.

Rok vydání: 2021

ISBN: 978-80-87592-35-9

Popis: Metodika shrnuje poznatky o vhodné kombinaci strniskových meziplodin a pomocných látek v závislosti na půdně-klimatických podmínkách a osevním postupu s cílem podpořit zlepšení kvalitativních půdních parametrů a výnosů plodin. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny doporučení k zavedení postupů do praxe, které přispívají ke zvýšení produkčního potenciálu půdy, ale zároveň ke snížení její erozní ohroženosti a celkovému zlepšení hospodaření s živinami. Metodika je určena zejména zemědělskému managementu, který má v kompetenci hospodaření na orné půdě. Další uplatnění nalezne u zemědělských poradců, pěstitelů, ale také u pracovníků v zemědělském výzkumu.

Zpět