Metodický přístup k hodnocení ekonomiky chovu skotu mléčného a kombinovaného užitkového typu

Typ publikace: Certifikovaná metodika

Autoři: Kopeček, P.

Rok vydání: 2013

ISBN: 978-80-87592-15-1

Popis: Publikace poskytuje detailní a aktuální informace o ekonomice chovu skotu v roce 2011 na základě výsledků 52 chovů v ČR s právní subjektivitou včetně zahrnutí Národní doplňkové platby k přímým podporám (Top-Up) na přežvýkavce a Platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (Dojnice).

Ukazuje užívané postupy kalkulace, definuje aktuální ocenění meziproduktů – chlévské mrvy, narozených telat a netržního mléka při výpočtu nákladů na litr tržního mléka, resp. nákladů na kilogram přírůstku a na kilogram živé hmotnosti jatečného skotu a poukazuje na aktuální ekonomickou problematiku tržní produkce mléka a jatečného skotu v ČR. Metodika umožňuje objektivní hodnocení provozně-ekonomických výsledků chovu skotu mléčného a kombinovaného užitkového typu.

Metodika je využitelná orgány řízení zemědělství (MZe ČR, akreditovanými poradci v zemědělství aj.), profesními organizacemi, zemědělským managementem všeobecně a zejména chovateli skotu mléčného a kombinovaného užitkového typu, pracovníky v zemědělském výzkumu, při výuce na středních školách a univerzitách, orientovaných na chovatelství a zemědělskou ekonomiku.

Zpět