Intenzifikační faktory plodnosti skotu

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář „Intenzifikační faktory plodnosti skotu“, který se uskuteční dne 24. března 2015 v Rapotíně.

Cíl semináře:

Seminář je určen pro chovatelskou veřejnost, vědecké pracovníky, studenty a ostatní zájemce o problematiku intenzifikace plodnosti a produkce v chovu skotu. Budou předneseny poznatky ovlivňující nejdůležitější užitkové a reprodukční vlastnosti - plodnost, mléčnou, masnou užitkovost, dlouhovýkonnost a pohodu zvířat. Pozornost bude věnovaná biotechnice reprodukce s přímým dopadem do chovatelské praxe.

Informace o semináři:

  • Datum: 24. 3. 2015
  • Místo: Rapotín, sál Agrovýzkumu Rapotín s.r.o.
  • Zahájení: 9.00 hodin

Organizační pokyny:

  • Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 20. března 2015 na níže uvedenou kontaktní adresu.
  • Účastnický poplatek činí 500 Kč vč. DPH, cena zahrnuje náklady na občerstvení, oběd a sborník přednášek.
  • Účastnický poplatek uhraďte předem dle pokynů v přihlášce.
  • Účastníci akce obdrží při registraci sborník přednášek.
  • Předem nepřihlášeným účastníkům semináře nebude možno poskytnout oběd.

Odborný garant:

prof. Ing. František Louda, DrSc., Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Kontaktní adresa:

Ing. Sylva Suchá, tel.: +420 583 122, email: sylva.sucha [at] vuchs.cz

Seminář je pořádán s využitím poskytnuté institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Rozhodnutí MZe ČR č. RO1215.

Zpět