Hodnocení potřeby aminokyselin u dojnic dle systému NRC 2011

Typ publikace: Certifikovaná metodika

Autoři: Richter, M. – Křížová, L. – Veselý, A. – Pavlok, S.

Rok vydání: 2011

ISBN: 978-80-87592-04-5

Popis: Cílem metodiky je aplikace moderních metod hodnocení krmiv a doplňků v oblasti potřeby aminokyselin a zajištění kompatibility odpovídajících databází v současné době používaných v ČR se systémem NRC (2001).

Zpět