Biologické transformace jako efektivní nástroj pro zvýšení produkce, kvality a ekonomických ukazatelů výroby nejen chlévského hnoje

Typ publikace: Certifikovaná metodika

Autoři: Látal, O. - Veselý, A. - Holátko, J. - Kopeček, P. - Mrázková, M. - Dokulilová, T. - Brtnický, M.

Rok vydání: 2019

ISBN: 978-80-87592-29-8

Popis: Metodika aplikuje nově ověřené technologické postupy v zemědělství, s využitím aktivátorů biologické transformace organické hmoty statkových hnojiv (BTOH), přípravku Z`fix a dalších podpůrných látek na bázi biouhlu a jílových minerálů, dostupných v ČR. Jejím cílem je zvýšení efektivity a kvality výroby chlévského hnoje a dalších statkových hnojiv v chovech skotu a prasat.

Zpět