BiochemNet – Vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínckých pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi

Základní informace

Název projektu: BiochemNet – Vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínckých pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0133

Doba realizace: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita

Web projektu: http://orion.sci.muni.cz/biochemnet/


Partneři projektu


Popis projektu

Cílem projektu je vytvořit a podporovat síť efektivní spolupráce biomedicínských pracovišť akademické i aplikační sféry s ohledem na konkrétní potřeby praxe směřující ke zvýšení odborné kvalifikace a profesní úspěšnosti absolventů vysokých škol. Projekt otevře cílovým skupinám studentů a akademických pracovníků biochemicky zaměřených oborů Masarykovy univerzity, VUT Brno, VFÚ Brno a Palackého univerzity řadu nových možností odborné spolupráce.

Projekt povede k přípravě absolventů v souladu s aktuální poptávkou, zvýší jejich schopnost mezioborové spolupráce a pomůže při orientaci v komerční sféře. Výsledkem vytvořené sítě pracovišť bude koordinace požadavků praxe a přípravy studentů vysokých škol, růst jejich přímé uplatnitelnosti a současně zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce.


Zpět