Pastva hospodářských zvířat v chráněných územích České republiky

19. 11. 2015, Rapotín

 

Program


Pastva hospodářských zvířat v chráněných územích České republiky

Časový harmonogram a program přednášek

 • 9:00 – 9:30: Prezence
 • 9:30 – 9:40: Zahájení semináře (úvodní přednáška)

  Mgr. Marie Štýbnarová, Ph.D. (Agrovýzkum Rapotín s.r.o.):
  Obnovená pastva skotu a ovcí ve vrcholových partiích Hrubého Jeseníku

 • 9:40 – 10:10:

  RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D. (PřF UP, Olomouc):
  Historie využívání hřebenových poloh Jeseníků člověkem a jeho vliv na alpinské bezlesí

 • 10:10 – 10:40

  doc. Ing. Pavel Veselý, CSc. (AF MENDELU, Brno):
  „Obnovená pastva ovcí v NPR Mohelenská hadcová step“

 • 10:40 – 11:10:

  prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů (FŽP ČZU v Praze):
  Intenzivní a extenzivní pastva jalovic v Jizerských horách – výsledky z dlouhodobého experimentu (1998–2015)

 • 11:10 – 11:40: Občerstvení
 • 11:40 – 12:10

  Mgr. Jan Mládek, Ph.D. (PřF UP, Olomouc):
  „Druhově bohaté trvalé travní porosty mají schopnost se vyrovnat s ochuzováním o živiny: výsledky dlouhodobých pokusů se sečením a pastvou v CHKO Bílé Karpaty (2004–2012)“

 • 12:10 – 12:40:

  Mgr. Jana Tkáčiková (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p.o.):
  Zatravňování steřinami na Valašsku

 • 12:40 – 13:10:

  Ing. Jiří Rom (Magistrát hlavního města Prahy):
  Specifika pastvy ve zvláště chráněných územích v Praze

 • 13:10 – 13:15: Zakončení semináře
 • 13:15 oběd

 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Agrovýzkum logo