Projekty

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB     vlajka-de.png, 154B

Aktuálně řešené projekty - vlastní

LTI17006 - Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2017 - 2020


Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

CEP: LTI17006


7F16018 - Posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norským institutem pro bioekonomický výzkum (NIBIO)

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2017 - 2017


Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

CEP: 7F16018


7F16042 - Iniciativa k návrhu společného norsko-českého projektu „Sledování zbytkových antibiotik a rezistence k nim a jejich odstranění pro snížení dopadu zemědělské činnosti a ochranu životního prostředí“

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2017 - 2017


Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

CEP: 7F16042


LG15025 - Spolupráce s mezinárodní organizací při studiu vlivu organického hnojení v soustavě půda-píce

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Doba řešení: 2015 - 2017


Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

CEP: LG15025


TA04021390 - Biologické transformace organické hmoty jako efektivní nástroj pro snížení emisí NH3 a využití získaných živin pro zlepšení vlastností půdy

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky

Doba řešení: 2014 - 2017


Příjemce - koordinátor: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

CEP: TA04021390


 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o, 2016
design by youngprimitive
agrovyzkum-rapotin-logo_male.png, 3,8kB vyzkumny-ustav-pro-chov-skotu-logo_male_inv.png, 4,2kB vuchs-rapotin-logo_male_inv.png, 2,6kB