Organizační struktura

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB     vlajka-de.png, 154B

Vedení společnosti

Jednatel

Ing. Ondřej Kopp

Zástupce jednatele

Ing. Barbora Křenková

Sekretariát

Ludmila Kousalová
Ing. Sylva Suchá

 

Útvar vědy a výzkumu

Oddělení krmiv, výživy, šlechtění a reprodukce

Ředitel výzkumu

Ing. Martin Křenek
Mgr. Aleš Dufek
Mgr. Karel Fiala, CSc.
Ing. Adéla Grieblová
Ing. Petr Kopeček, Ph.D.
Dr. agr. Hana Krejčová
Ing. Oldřich Látal, Ph.D.
Mgr. Marie Mrázková, Ph.D.
Anna Nováková
Ing. Jan Pozdíšek, CSc.
Bc. Magda Smolíková
Ing. Helena Trojanová
Ing. Evžen Vacátko

 

Externí spolupracovníci

Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
RNDr. Elena Kubovičová, CSc
prof. Ing. František Louda, DrSc.
Ing. Jan Macák, Ph.D.
MVDr. Alexander V. Makarevič, DrSc.
prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc.

Oddělení laboratoří

Vedoucí

Ing. Ivana Frysová
Mgr. Zuzana Kovalčíková
Ing. Hana Landová
Mgr. Hana Lenobelová
Jana Pešová
Bc. Veronika Suchomelová
Ing. Aleš Veselý

 

Útvar provozně ekonomický

Provozní oddělení

Údržba a správa budov

Jan Konopa


Knihovna, IT pracoviště


Ekonomické oddělení

Vedoucí

Ing. Petr Gronych
Bc. Lucie Navrátilová
Alena Snášelová

 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o, 2016
design by youngprimitive
agrovyzkum-rapotin-logo_male.png, 3,8kB vyzkumny-ustav-pro-chov-skotu-logo_male_inv.png, 4,2kB vuchs-rapotin-logo_male_inv.png, 2,6kB