Oddělení laboratoří

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB     vlajka-de.png, 154B

Oddělení laboratoří

Předmětem činnosti oddělení laboratoří je výzkumná a vývojová činnost v oblastech fyzikálně-chemické složení mléka a mléčných produktů, mikrobiologické složení mléka a mléčných produktů a molekulární biologie.

Pracovníci oddělení provádějí v rámci akreditované laboratoře a národní referenční laboratoře řadu komerčních a kalibračních rozborů. Pro oddělení VaV provádí navíc řadu dalších neakreditovaných analýz.

Vedoucí:

Mgr. Jiří Holátko, Ph.D.

Pracovníci:

Ing. Ivana Frysová
Mgr. Zuzana Kovalčíková
Ing. Hana Landová
Mgr. Hana Lenobelová
Jana Pešová
Bc. Veronika Suchomelová
Ing. Aleš Veselý

 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o, 2016
design by youngprimitive
agrovyzkum-rapotin-logo_male.png, 3,8kB vyzkumny-ustav-pro-chov-skotu-logo_male_inv.png, 4,2kB vuchs-rapotin-logo_male_inv.png, 2,6kB