> přehled aktualit

Aktuality

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB     vlajka-de.png, 154B

O společnosti

Společnost Agrovýzkum Rapotín s.r.o. byla založena v roce 2004 jako dceřiná společnost Výzkumného ústavu chovu skotu, s.r.o. Hlavním předmětem činnosti společnosti je výzkumná a vývojová činnost zaměřená na řešení aktuálních problémů zemědělství.


Projekty PRV

Společnost VÚCHS Rapotín, s.r.o. realizuje ve spolupráci s výzkumným partnerem ČZU v Praze projekt „Inovativní řešení stáje pro chov KBTPM a výkrm býků“, registrační číslo projektu: 16/002/16210/671/000014. Projekt je podpořen v rámci Programu rozvoje venkova ČR, Operace 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.

Více informací o projektu.

EU PRV

Norské fondy

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. realizuje ve spolupráci s norským partnerem Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) projekt Posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norským institutem pro bioekonomický výzkum (NIBIO) [Strengthening bilateral relations between the Czech Republic and the Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)].

Více informací o projektu.


Projekty OP VK

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. a jeho mateřská společnost Výzkumný ústavu chovu skotu, s.r.o. realizovaly jako příjemce či spolupříjemce následující projekty financované z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: logolink-OPVK.jpg, 20kB


Projekty OP VaVpI

logolink-OPVaVpI.png, 9,4kB

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. realizoval jako příjemce projekt Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu financovaný z OP Věda a výzkum pro inovace.


Projekty OP LZZ

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. a jeho mateřská společnost Výzkumný ústavu chovu skotu, s.r.o. se v období od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015 účastnily projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 


Kontakt

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Výzkumníků 267
788 13 Vikýřovice

Tel.: +420 583 392 111
Mob.: +420 733 739 097
E-mail: vuchs [at] vuchs.cz

mail-ikona.png, 637B Napište nám


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o, 2016
design by youngprimitive
agrovyzkum-rapotin-logo_male.png, 3,8kB vyzkumny-ustav-pro-chov-skotu-logo_male_inv.png, 4,2kB vuchs-rapotin-logo_male_inv.png, 2,6kB